Abans que res… sóm instal·ladors

R

Instal.lació flotant de paviments de fusta i sintètics

R

Instal.lació encolada al terra. Parquet tradicional massis

R

Tarimes massisses clavades sobre estructures de rastrells anivellats

R

Tarimes per extreriors de fusta, tecnològiques i encapsulades

R

Folrat de parets i sostres.

R

Folrat d’escales

R

Restauracions de parquets vells i deteriorats.

R

Tractaments fungicides a parquets infectats pel corc.

R

Nivellacions del terra abans d’intal.lar el parquet

R

Impermeabilitzacions de terres amb humitat residual

R

Peritatges i informes tècnics per les assegurances