Com treballem

Confia el teu paviment a mans de professionals

“A PAVIPARKET US FAREM UN ANÀLISI TÈCNIC I PRESSUPOST SENSE CAP COST NI COMPROMÍS”

  • Els nostres professionals es desplaçaran al seu habitatge i faran un anàlisi i valoració de totes les qüestions tècniques per garantir una instal·lació sense problemes.
  • Revisem possibles humitats residuals prenent mesures amb l’hidròmetre.
  • Valorem la planimetria i els possibles desnivells d’on s’ha d’instal·lar el paviment i si s’escau, recomanem una anivellació.
  • Mirem l’estat de les parets, portes, balconeres..
  • Analitzarem les necessitats de remats fets a mida com escales, columnes, etc.
  • Fem diagnòstics de l’estat de parquets vells i recomanem la millor actuació.
  • Tractem parquets afectats  per plagues de corcs
  • Prenem  amidaments de l’habitatge

I amb totes aquestes dades fem un pressupost tancat sense sorpreses 

INSTAL·LACIÓ I SEGUIMENT

Una vegada comencem la instal·lació, els nostres encarregats, fan un seguiment continu de l’estat de l’obra i en certifiquen el vist-i-plau final.

Torna a l’iníci

marques