com treballem

com treballem

Confia el teu paviment a mans de professionals

“A PAVIPARKET US FAREM UN ANÀLISI TÈCNIC I PRESSUPOST SENSE CAP COST NI COMPROMÍS”

Els nostres professionals es desplaçaran al seu habitatge i faran un anàlisi i valoració de totes les qüestions tècniques per garantir una instal·lació sense problemes.

Revisem possibles humitats residuals prenent mesures amb l’hidròmetre.

Valorem la planimetria i els possibles desnivells d’on s’ha d’instal·lar el paviment i si s’escau, recomanem una anivellació.

Mirem l’estat de les parets, portes, balconeres..

Analitzarem les necessitats de remats fets a mida com escales, columnes, etc.

U

Fem diagnòstics de l’estat de parquets vells i recomanem la millor actuació.

Tractem parquets afectats per plagues de corcs

Prenem amidaments de l’habitatge

I amb totes aquestes dades fem un pressupost tancat sense sorpreses

INSTAL·LACIÓ I SEGUIMENT

Una vegada comencem la instal·lació, els nostres encarregats, fan un seguiment continu de l’estat de l’obra i en certifiquen el vist i-plau final.